Jaarverslaggeving

Auteur:Peter Epe

  • Nederlands
  • 453 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2005
  • Samenvatting

    Jaarverslaggeving is een compleet standaardwerk voor de studie in externe verslaggeving op HBO/WO-niveau. Het boek geeft op een studentvriendelijke manier inzicht in de problematiek van de jaarrekening. Het bevat veel voorbeelden en schema’s. De stof is opgedeeld in de volgende hoofdonderdelen: het bedrijfseconomische en juridische kader van de externe verslaggeving, de basisstukken van de verslaggeving (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht), winst- en vermogensbepaling bij fluctuerende prijzen, de gevolgen van concernvorming en ten slotte enige bijzondere onderwerpen (vreemde valuta en winstbelasting).De vierde druk is aangepast aan de ontwikkelingen in de regelgeving. De International Financial Reporting Standards van de IASB zijn als uitgangspunt genomen. Daarnaast worden ook de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Nederlandse wettelijke bepalingen besproken. Financiele instrumenten zijn als gevolg daarvan nadrukkelijker in de beschouwing betrokken.Het opgavenboek bevat theorievragen, vraagstukken en casussen. Bij de laatste twee wordt ?? naast de onontbeerlijke cijfermatige vaardigheden, het ‘hoe’ ?? ook het ‘waarom’ aan de orde gesteld.