Jaarverslaggeving / Opgaven

Jaarverslaggeving / Opgaven


Auteur:Peter Epe

  • Nederlands
  • 282 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2011
  • Samenvatting

    Jaarverslaggeving is het complete standaardwerk voor de studie in externe verslaggeving op HBO/WO-niveau. Het boek is zeer studentvriendelijk: het taalgebruik is helder en er zijn veel voorbeelden en schema’s opgenomen.De volgende onderwerpen worden besproken:- het bedrijfseconomische en juridische kader van de externe verslaggeving- de basisstukken van de verslaggeving (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht)- winst- en vermogensbepaling bij fluctuerende prijzen- de gevolgen van concernvorming- vreemde valuta en winstbelastingIn deze zesde druk zijn uiteraard de ontwikkelingen in de regelgeving (IASB, RJ, wet) verwerkt. Kleine rechtspersonen mogen sinds kort hun externe jaarrekening opmaken op basis van fiscale grondslagen. Bij de bespreking van balans en resultatenrekening komen deze nu ook op volwaardige wijze aan bod. Er is ook aandacht voor veranderingen in de informatieketen zoals in relatie tot data-analyse software.De zesde druk van het opgavenboek bevat – naast de vertrouwde theorievragen (met de antwoorden) de vraagstukken en de casussen – nu ook meerkeuzevragen. De sleutels van de meerkeuzevragen zijn eveneens opgenomen.Op het studentengedeelte van de ondersteunende website www.jaarverslaggeving.noordhoff.nl is een deel van de vraagstukken en casussen uitgewerkt. Op het docentengedeelte zijn de uitwerkingen van de overige vraagstukken en casussen beschikbaar, evenals de uitwerking van de meerkeuzevragen met een rekenkundig karakter. Daarnaast is op het docentengedeelte onder meer een pakket slides te vinden, waarop per hoofdstuk de stof in hoofdlijnen wordt gepresenteerd.NIEUW: bedrijfseconomische simulatie:Via de bedrijfssimulatie The Chocolate firm kunnen studenten ervaren wat er bij het studeren van een bedrijf komt kijken. In teamverband speelt een student een directielid waarbij keuzes moeten worden gemaakt voor onder andere marketing, financien en productie. Studenten ervaren concreet de consequenties van hun beslissingen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de kwaliteit van het product. Blijven consumenten dan nog kopen? Welke nieuwe markten zijn mogelijk? Hoe veranderen de kostenniveaus?The Chocolate firm is eenvoudig aan te vullen met additionele opdrachten om zo optimaal aan te sluiten bij met het curriculum. Doelgroep zijn derde- en vierdejaarsstudenten van het economisch hoger onderwijs. De kosten per licentie bedragen € 27,50 per deelnemer. Voor meer informatie ga naar Bedrijfssimulaties.nl of stuur een e-mail sturen naar [email protected] Chocolate firm is ook Engelstalig beschikbaar. The Chocolate firm is bruikbaar bij de titels Basisboek Bedrijfseconomie en bij Jaarverslaggeving.