Jaarverslaggeving

Jaarverslaggeving


Auteur:Peter Epe

  • Nederlands
  • 491 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Bij Jaarverslaggeving is nu ook een aparte uitgave verkrijgbaar met korte uitleg van alle begrippen uit het boek; Begrippenlijst bij Jaarverslaggeving. Dit boekje is samengesteld door een student en geaccrediteerd door de auteurs van Jaarverslaggeving. Begrippenlijst bij Jaarverslaggeving vervangt het reguliere boek niet, het is er een aanvulling op. De overzichtelijke uitleg van de begrippen (per paragraaf) helpt je bij het bestuderen en begrijpen van de stof uit het boek. Een onmisbaar hulpmiddel om de stof eigen te maken. De begrippenlijst kost slechts €12,50.Jaarverslaggeving is het complete standaardwerk voor de studie in externe verslaggeving op hbo/wo-niveau. Het taalgebruik is helder en er zijn veel voorbeelden en schema’s opgenomen.De volgende onderwerpen worden besproken: – het bedrijfseconomische en juridische kader van de externe verslaggeving- de basisstukken van de verslaggeving (balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht)- winst- en vermogensbepaling bij fluctuerende prijzen- de gevolgen van concernvorming- vreemde valuta en winstbelastingIn deze zesde druk zijn uiteraard de ontwikkelingen in de regelgeving (IASB, RJ, wet) verwerkt. Kleine rechtspersonen mogen sinds kort hun externe jaarrekening opmaken op basis van fiscale grondslagen. Bij de bespreking van balans en resultatenrekening komen deze nu ook op volwaardige wijze aan bod. Er is ook aandacht voor veranderingen in de informatieketen zoals in relatie tot data-analyse software.De zesde druk van het opgavenboek bevat – naast de vertrouwde theorievragen (met de antwoorden) de vraagstukken en de casussen – nu ook meerkeuzevragen. De sleutels van de meerkeuzevragen zijn eveneens opgenomen.Op de ondersteunende website is een deel van de vraagstukken en casussen uitgewerkt.Bij het boek in te zetten : NIEUW! Bedrijfseconomische simulatie.Via de bedrijfssimulatie The Chocolate firm kunn je ervaren wat er bij het studeren van een bedrijf komt kijken. In teamverband speel je een directielid waarbij keuzes moeten worden gemaakt voor onder andere marketing, financien en productie. Je ervaart concreet de consequenties van je beslissingen, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de kwaliteit van het product. Blijven consumenten dan nog kopen? Welke nieuwe markten zijn mogelijk? Hoe veranderen de kostenniveaus? The Chocolate firm is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten van het economisch hoger onderwijs. De kosten per licentie bedragen € 27,50 per deelnemer en is bruikbaar bij de titels Basisboek Bedrijfseconomie en bij Jaarverslaggeving.The Chocolate firm is ook Engelstalig beschikbaar.