Jaarfeesten

Jaarfeesten


Auteur:Rudolf Steiner

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Christofoor
  • november 2012
  • Samenvatting

    In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michael in de tweede helft van het jaar. Steiner biedt een verrassende kijk op deze markeringspunten in het jaar, en laat het spirituele karakter ervan sterk naar voren treden. In deze bundel voordrachten vindt de lezer een nieuwe toegang tot het al te bekende van de overgeleverde vormen, of juist een ingang voor een nieuwe, eigen aanpak. Een jaarfeest dat opnieuw nadert, roept steevast de vraag op naar de achtergrond en de diepere betekenis ervan. Steiners verklaringen inspireren en bieden alle ruimte om deze feesten naar eigen inzicht te vieren. In hun nawoord gaan Marieke Anschutz-Schoorel en Hester Anschutz op vrije en persoonlijke wijze in op verschillende aspecten van de voordrachten. Zij zijn beiden heel vertrouwd met de genoemde feesten, zowel vanuit de inhoud als vanuit de praktijk.