IT-auditing en de praktijk

IT-auditing en de praktijk


Auteur:R.G.A. Fijneman

  • Nederlands
  • 241 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • december 2010
  • Samenvatting

    Dit tweede deel in de reeks leerboeken op het gebied van IT-auditing voor hbo en (post)doctoraal onderwijs bouwt voort op het eerste deel, Grondslagen IT-auditing. Het biedt een uitdagende verdieping en een thematische behandeling vanverschijningsvormen van IT-auditing in de praktijk.Het boek bevat hoofdstukken over programma’s en projecten, informatiesystemen, ERP-omgevingen, beheersing en beheer van IT, efficiency, security management, beveiliging van de technische infrastructuur, corporate governance en IT-audit en accountantscontrole.Ook dit deel is rijkelijk voorzien van voorbeelden en casussen. Daarnaast bevatten alle hoofdstukken praktijkgerichte vragen aan de hand waarvan de behandelde stof op praktijkgerichte wijze verwerkt kan worden.Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Alle redactieleden en auteurs zijn of waren werkzaam bij KPMG IT Advisory.