Islamofobie?

Islamofobie?


Auteur:Frans Groenend?k

  • Nederlands
  • 326pagina’s
  • S.N.
  • maart 2010
  • Samenvatting

    WAAROM DIT BOEK?

    In veel van de landen waar een deel van de bevolking zichzelf moslim noemt, bestaan er spanningen tussen die mensen en de rest van de bevolking.In Egypte wordt de koptische minderheid zwaar onderdrukt door de mohammedanen: vooral de laatste jaren is het geweld tegen hen sterk toegenomen. In Indonesie worden van tijd tot tijd christelijke kerken en moskeeen van de ahmadiyya aangevallen. In Bangladesh zijn de hindoes slachtoffer van die praktijken. In Pakistan worden de christenen vrijwel niet beschermd tegen geweld van hun mohammedaanse buren. In het noorden van Nigeria worden christelijke meisjes ontvoerd en kerken vernield. In het zuiden van Thailand worden boeddhisten onthoofd en in brand gestoken. In het zuiden van de Filippijnen wordt de bevolking, onder dreiging van het onthoofden van gijzelaars, afgeperst om ‘beschermingsgeld’ (jizya) te betalen. Nadat onder Saddam al tienduizenden Assyriers hadden moeten vluchten uit Irak zijn na het omverwerpen van zijn regime opnieuw tienduizenden van deze christenen het land uitgejaagd.In 2002 werd de mohammedaanse minderheid in de Indiase deelstaat Gujarat het slachtoffer van zeer ernstig geweld nadat mohammedaanse extremisten zestig hindoefundamentalisten levend verbrand hadden.Ook na 9-11 zijn in de Verenigde Staten met enige regelmaat door mohammedanen geplande aanslagen uitgevoerd of verijdeld. Die aanslagen waren met name gericht op synagoges en militaire objecten. Recent werden 13 ongewapende militairen onder ‘allah akbar’ geschreeuw afgeslacht door een mohammedaanse collega. Hij wist ook nog meer dan 30 anderen te verwonden voordat hij uitgeschakeld werd door een vrouwelijke politieagent. Zoals eerder in Afghanistan hebben taliban-achtige mohammedanen in Somalie de macht gegrepen nadat het land verzwakt was door de onderlinge strijd van de krijgsheren. Afvalligen en mohammedanen van niet geaccepteerde stromingen zijn sindsdien onthoofd, vrouwen die verkracht waren daarna voor straf gestenigd. In Jemen is een felle strijd gaande tussen de soennitische en sjiitische mohammedanen waarover weinig naar buiten komt. In Soedan gaat de vervolging van christenen en anderen nog steeds door. Volgens oudmohammedaanse gewoonte worden mensen, ook kinderen, tot slaaf gemaakt.Overal waar de invloed van het mohammedanisme sterk toeneemt, van de Gaza-strook tot verkeerde wijken van Britse steden, draagt een steeds groter deel van de vrouwen en meisjes een vorm van sluiering en neemt het geweld tegen vrouwen toe.Er is geen sprake van dat in Nederland en andere Europese landen nu al de zelfde soort spanningen leven. Evenmin is er sprake van dat alle vrouwen en dochters van mannen die zichzelf moslim noemen, hier onderdrukt worden op een manier die doet denken aan de intense haat tegen vrouwen(rechten) die zo kenmerkend is voor landen als Afghanistan, Saoedi-Arabie, Somalie en grote delen van bijvoorbeeld Pakistan.