Islam Verhalenderwijs

Islam Verhalenderwijs


Auteur:Anton Wessels

  • Nederlands
  • 286 pagina’s
  • Nieuwezijds
  • februari 2003
  • Samenvatting

    Zijn de westerse en de islamitische wereld te verzoenen?Velen noemen Islam en terrorisme in een adem. Terroristen plegen hun aanslagen in naam van de heilige oorlog en commentatoren verbinden fundamentalisme, fanatisme, geweld en geloof vaak veel te gemakkelijk. De overgrote meerderheid van de moslims voelt zich met de denkbeelden van deze extremistische geloofsaanhangers niet verwant. Islam en salam (= shalom) wil zeggen: vrede.Deze tijd vraagt meer dan ooit om wederzijds begrip, Islam verhalenderwijs wil daartoe bijdragen. Anton Wessels verbindt de verhalen uit de joodse, christelijke en islamitische traditie. Hij laat zien dat koran en bijbel, naast verschillen, veel gemeenschappelijks bevatten. Aan de hand van literaire fragmenten uit heden en verleden bespreekt hij onze westerse ideeen over de islam. En met de verhalen van schrijvers tussen twee culturen, onder wie vrouwen en jongeren, toont hij de belevingswereld van moslims die in de diaspora leven in het Westen. Door al deze verhalen in samenhang met elkaar en hun omgeving te bespreken geeft hij een genuanceerd beeld van hoe moslims, en wijzelf, omgaan met vragen van geloof, leer en leven.Anton Wessels is hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.