Is Dat Helder, Voorzitter?

Is Dat Helder, Voorzitter?


Auteur:Bas Hageman

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Veen
  • mei 2004
  • Samenvatting

    Bas Hageman heeft in verschillende functies in het bedrijfsleven en bij de overheid gedurende tientallen jaren honderden vergaderingen bijgewoond. Wat hem daar opviel, was de onbegrijpelijkheid van wat talloze sprekers naar voren brachten. Velen richtten zich tot de Nederlandse burger, maar hun boodschap was nauwelijks te volgen. Zijn conclusie: de kloof tussen burger en politiek is deels een taalkwestie. Bas Hageman zet de schaar in wollig taalgebruik. De auteur vermengt in dit boek saillante waarnemingen met handige tips voor wie wel begrijpelijk voor de burgers wil praten.Dit boek is bestemd voor: politiek-bestuurlijke sprekers; Kamer-, Staten- en gemeenteraadsleden; bestuurs- en beleidsambtenaren; bestuurders en medewerkers van stichtingen, instellingen en verenigingen; communicatiemedewerkers in het bedrijfsleven en andere taalliefhebbers en -gebruikers.