Inzicht in de ondernemingsraad / Editie 2014

Inzicht in de ondernemingsraad / Editie 2014


Auteur:F.W.H. Vink

  • Nederlands
  • 436 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Medezeggenschap is niet meer weg te denken uit de Nederlandse arbeidsverhoudingen. De ondernemingsraad is een cruciale schakel in de besluitvorming binnen organisaties, zeker in de roerige tijden sinds het uitbreken van de crisis. Een goed functionerende medezeggenschap draagt in belangrijke mate bij aan het functioneren van de onderneming en aan het welzijn van de werknemers.Voor wie?Inzicht in de ondernemingsraad is het standaardwerk voor OR-leden, bestuurders, adviseurs, personeelsfunctionarissen en juristen. Dit volledige en betrouwbare naslagwerk is al ruim dertig jaar een begrip voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap.Inzicht in de ondernemingsraad 2014 in het kort:- Uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.- Op 19 juli 2013 is de WOR gewijzigd. In deze uitgave vindt u uitgebreide informatie over alle belangrijke wijzigingen, zoals de scholing van ondernemingsraadsleden, het afschaffen van de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie bij geschillen en het uitbreiden van het instemmingsrecht ten aanzien van pensioenregelingen. Uiteraard is ook de uitbreiding van het informatierecht van ondernemingsraden in internationale concerns opgenomen, en het vervallen van het handtekeningenvereiste voor het indienen van zogenoemde vrije lijsten voor OR-verkiezingen.- Actueel overzicht van relevante jurisprudentie.- Verwijzingen naar het Inzicht in de OR Praktijkboek. In het Praktijkboek vindt u een concrete uitwerking van situaties die de OR-leden en bestuurders in de dagelijkse praktijk tegenkomen.