Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde


Auteur:Hans van der Krans

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2004
  • Samenvatting

    Dit boek maakt deel uit van een reeks ondersteunende uitgaven die zijn ontwikkeld voor het mbo gezondheidszorgonderwijs. De leerinhoud sluiten aan bij onderwerpen uit de verpleegkundige/verzorgende beroepsuitoefening. Het boek bevat de theorie die je nodig hebt om op een verantwoorde manier zorg te verlenen aan mensen die aan jou zijn toevertrouwd. De boeken zijn geschikt voor zowel de beroepsopleidende als beroepsbegeleidende leerweg.