Investeren En Financieren

Investeren En Financieren


Auteur:W. Koetzier

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2003
  • Samenvatting

    Investeren & Financieren is een structurele herziening van het deel Financiering. De naamsverandering accentueert dat dit deel zich niet alleen richt op de vermogensverkrijging maar dat ook de vermogensaanwending aan bod komt. De volgende hoofdonderdelen worden behandeld: de samenhang tussen het financierings- en investeringsproces, investeringsprojecten en werkkapitaalbeheer, financiering met eigen vermogen bij verschillende rechtsvormen, bancair krediet en verhandelbare schuldtitels, de kwaliteit van de financiele structuur. De institutionele kaders zijn voor de ondernemingsfinanciering zodanig belangrijk dat de auteurs de relevante civiel-juridische en fiscale aspecten in de bespreking van de problematiek hebben geintegreerd.