Intervisie leren

Intervisie leren


Auteur:Bernard van de Beek

  • Nederlands
  • 102 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • september 2009
  • Samenvatting

    Intervisie is een methode om op een gestructureerde manier aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering te werken. Intervisie leren is een praktijkgericht boek voor studenten die zich in de methodiek willen bekwamen en zich met behulp van intervisie verder willen ontwikkelen als persoon en als toekomstig professional. In het boek wordt uitgelegd wat onder intervisie wordt verstaan en hoe het kan worden gebruikt in het competentiegericht onderwijs. Ook mogelijkheden voor het toetsen van intervisie en het samenstellen van een portfolio komen aan bod. Ruime aandacht is er ook voor de essentiele vaardigheden (en het oefenen van deze vaardigheden) bij het uitvoeren van intervisie. In het boek is een overzicht van de meest bruikbare intervisiemethoden opgenomen, waarbij specifieke aandacht voor intervisie per mail. Op de website bij dit boek, www.intervisieleren.boom.nl, staan werkvormen en formulieren die tijdens een intervisiebijeenkomst kunnen worden gebruikt.