Interventies gericht op adviseren / Ergovaardig deel 3

Interventies gericht op adviseren / Ergovaardig deel 3


Auteur:Alex de Veld

  • Nederlands
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Dit derde deel uit de reeks Ergovaardig gaat over het adviseren binnen het ergotherapeutische proces, een proces waarin je als ergotherapeut adviseert ten gunste van de cliënt. Dat betekent echter niet dat je altijd de cliënt zelf van advies voorziet. Het kan ook zijn dat je de mantelzorger of hulpverlener een advies geeft, waardoor de cliënt op een adequatere of betere manier van zorg of dienstverlening wordt voorzien. Omdat adviseren een specifiek en ander onderdeel is van ergotherapie, is hier een apart deel van Ergovaardig aan gewijd._x000D_OnlineBij de reeks Ergovaardig hoort de website ergovaardig.boom.nl. U vindt hier beeldmateriaal, oefen- en observatielijsten.