Interventies bij organisatieverandering / druk 1

Auteur:F. Kluytmans

  • Nederlands
  • 426 pagina’s
  • Kluwer
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Iedere manager krijgt tegenwoordig met organisatieveranderingen te maken. Dat betekent nogal wat. Een analyse maken, diagnose vaststellen en een plan van aanpak opstellen, dat vervolgens moet worden uitgevoerd. Kennis en kunde om deze processen bewust te sturen is daarvoor een eerste vereiste.Interventies bij organisatieverandering is het eerste boek dat een volledig overzicht geeft van aanpakken, strategieen en methoden bij organisatieverandering vanuit de factor arbeid. Het boek is opgezet volgens de beproefde didactische stijl van de Open universiteit. Het is ontwikkeld vanuit de visie dat alleen een integratie benadering van problemen en oplossingen effect kan sorteren en legt relaties tussen verschillende interventies. Daarbij staan de volgende vragen steeds centraal: Onder welke voorwaarden kan de strategie succesvol worden toegepast? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van deze strategie? Welke randvoorwaarden zijn daarbij van belang en hoe creeer ik een draagvlak voor de beoogde veranderingen binnen de organisatie?Interventies bij organisatieverandering biedt inzicht in de complexe en dynamische wereld van organisatieverandering, die zowel managers, adviseurs als studenten van pas kan komen.