Interne communicatie bij verandering / druk Heruitgave

Interne communicatie bij verandering / druk Heruitgave


Auteur:Huib Koeleman

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Adfo Groep
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    * Al meer dan 10 jaar het basisboek voor verandercommunicatie.* 7 visies op verandering; kies de versie die past bij jouw verandering.* Gebaseerd op erkende veranderaanpakken van De Caluwe & Vermaak, Boonstra, Van Ruler en Factor C.* 35 verschillende interventiemogelijkheden, op verandervisie gesorteerd.* 6 fasen van het proces in detail beschreven.* Tips en voorbeelden uit de praktijk.Interne communicatie is de succesfactor voor het slagen van veranderingstrajecten. De vraag naar het beste recept voor communicatie rond veranderingen is echter niet zomaar te beantwoorden. Iets wat succesvol is bij de ene verandering zorgt bij de andere slechts voor verstoring.In dit boek beschrijft Huib Koeleman zeven verschillende visies op veranderen. Voor elke visie gelden andere wetten voor interne communicatie en zijn er wezenlijke verschillen tussen de inhoud, strategie en communicatiemiddelen en -interventies. Hij combineert kennis uit het communicatie- en HR-vak.Het boek behandelt stap voor stap de rol van communicatie: wat moet je in welke fase voorbereiden? Waarover moet je al communiceren en wanneer kun je collega’s erbij betrekken. Daarbij geeft het een praktisch overzicht van alle communicatievormen, varierend van face to face bijeenkomsten tot nieuwe communicatievormen, zoals blogs, Yammer en webinars. Een speciale rol is weggelegd voor visuele vormen van communicatie, zoals infographics, die in de huidige beeldcultuur steeds meer aandacht vragen. Voor lezers die meer de diepte in willen, wordt ook ingegaan op de redenen die mensen kunnen hebben om niet te willen of kunnen veranderen. Er is aandacht voor het belang dat de verandering geworteld is in de waarden van de organisatie. En dat de organisatie waar nodig het ontwikkelingsproces beschermt. Ook staat de auteur stil bij de verschillende partijen die bij veranderingen betrokken kunnen zijn, van directeur en lijnmanager tot ondernemingsraad en communicatiespecialist.Deze derde druk is een geheel herziene versie van het succesvolle boek uit 2002. In deze versie zijn nieuwe ervaringen en ideeen verwerkt waardoor het past bij veranderingen van nu. Zo zijn twee nieuwe strategieen toegevoegd: de paarse machtsstrategie, zinvol in crisissituaties, en de oranje interactiestrategie, waarbij medewerkers zoveel mogelijk worden betrokken. Het stappenplan is aangepast en bij de communicatieacties is steeds aangegeven welke actie geschikt is voor welk type verandering. Wie meer wil weten over dit onderwerp kan ook terecht bij andere boeken van Huib Koeleman, zoals Interne communicatie als managementinstrument en Social media voor interne communicatie. Deze uitgave is bestemd voor communicatie- en verandermanagers die de interne communicatie bij een verandering willen versterken. Daarnaast is het boek geschikt voor studenten aan hbo- en universitaire opleidingen die dieper op het onderwerp communicatie en verandering willen ingaan.Over de eerste druk werd onder meer geschreven:”Een zeer bruikbaar instrument voor iedereen die met het onderwerp te maken heeft”J. Spelbos op managementboek.nl”Dit boek is voor drukbezette communicatiemensen een uitkomst”Nico Jong op logeion.nlOver zijn boek Interne communicatie als managementinstrument werd geschreven:”Koelemans liefde voor interne communicatie spreekt uit zijn boek, dat helder is geschreven, prettig leest en bovenal volledig is”Nathalie Beex in vakblad CommunicatieOver de auteurHuib Koeleman is oprichter van Huib Koeleman Verandercommunicatie in Amsterdam. Als consultant coacht hij management- en veranderteams bij veranderprocessen. Ook begeleidt hij communicatieafdelingen bij het ontwikkelen van communicatiestrategieen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Interne communicatie als managementinstrument (1992 en 2012) en Social media voor interne communicatie (2011). Huib Koeleman verzorgt regelmatig workshops en lezingen over de onderwerpen veranderen, communicatie en, meer recent, social media.