Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving


Auteur:W. Hulleman

  • Nederlands
  • 754 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • december 2009
  • Samenvatting

    In deze herziening Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving zijn alle gegevens geactualiseerd. De praktijk van de internationale economische omgeving van een Nederlandse onderneming staat centraal. Het boek beschrijft recente internationale ontwikkelingen op economisch, demografisch, politiek en cultureel terrein en hun invloed op het beleid van Nederlandse ondernemingen. Deze invloed staat centraal in praktijkcasussen. Hierin komt bijvoorbeeld aan de orde hoe Nederlandse ondernemingen in de praktijk omgaan met internationale ontwikkelingen zoals globalisering, ’emerging markets’ en de Europese economische en monetaire integratie.De praktische voorbeelden worden waar nodig onderbouwd met theoretische casussen, waarin kort en bondig de theoretisch achtergrond van een internationaal onderwerp wordt behandeld. Zo komen onder meer de comparatieve kostentheorie, vrijhandel en protectionisme, de betalingsbalans, internationale organisaties en de valutamarkt aan bod.Op www.marijsenhulleman.noordhoff.nl staan opgaven (voorheen in een los opgavenboek) en casussen. Voor studenten zijn daarnaast samenvattingen en extra materiaal beschikbaar en voor docenten extra ondersteunend materiaal.