Internationale Bedrijfskunde

Internationale Bedrijfskunde


Auteur:P.K. Jagersma

  • Nederlands
  • 697 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Internationale bedrijfskunde – Van exporteren naar globaliseren is een mijlpaal in de Nederlandstalige vakliteratuur over internationaliseren en exporteren. Het is het eerste boek dat een diepgaand, toegankelijk en actueel overzicht geeft van de veelkoppigheid van het vakgebied Internationale Bedrijfskunde. Daarbij is op een evenwichtige manier aandacht besteed aan zowel de omgeving waarin internationaliserende en exporterende ondernemingen en overheidsorganisaties opereren, als de internationale beleidsvorming en -uitvoering van die ondernemingen en overheidsorganisaties.Speciale aandacht is er voor actuele fenomenen als onder meer de opkomst van de Nieuwe Economie, de uitbreiding van de Europese Unie, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de introductie van de euro, internationale innovativiteitsstrategieen, cultuurmanagement en Global Sourcing. De auteurs hebben bij hun behandeling van het vakgebied Internationale Bedrijfskunde gekozen voor een praktische en toepassingsgerichte invalshoek. Uiteindelijk zijn het individuele ondernemingen en overheidsorganisaties die op het mondialiserende toneel een specifieke ‘hoofd-‘ dan wel ‘bijrol’ willen dan wel moeten vervullen. Internationale bedrijfskunde – Van exporteren naar globaliseren fungeert in dit kader als het script. Het geeft aan hoe individuele ondernemingen het ‘spel van zet en tegenzet’ (concurrentie) om de hand van de klant in een turbulente mondialiserende omgeving dienen te spelen om vorm en inhoud te geven aan een hoofd- of bijrol. Ook (trans)nationale overheidsorganisaties hebben baat bij een handleiding hoe ze het beste kunnen inspelen op de veelheid aan actuele en te verwachten institutionele veranderingen. Dit boek stelt deze organisaties in staat kansen te benutten en bedreigingen te pareren. Door de doordachte en heldere systematiek en structuur kan het boek zowel integraal als partieel worden gelezen en bestudeerd. Het boek is opgebouwd uit vijf modules waarmee de lezer op een plezierige manier door (delen van) het vakgebied heen kan navigeren. Tekst, cases en visualisaties wisselen elkaar daarbij in hoog tempo af. De modules waaruit het boek is opgebouwd zijn:I De fundamenten van het vakgebied Internationale BedrijfskundeII De internationale omgevingIII Internationaal concurrerenIV Het internationale strategische en operationele ondernemingsbeleidV De integratie van het internationale ondernemingsbeleid