Internationaal en Europees Recht

Internationaal en Europees Recht


Auteur:Wouter Gelijn Werner

  • Nederlands
  • 389 pagina’s
  • Europa Law Publishing
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Internationaal en Europees recht worden meer en meer beschouwd als twee gescheiden vakgebieden. Helemaal vreemd is dit natuurlijk niet: het Europees recht heeft zich inmiddels zodanig ontwikkeld, dat er sprake is van een ‘autonome rechtsorde’ die zich op veel punten onderscheidt van de rechtsordes van andere internationale organisaties. Toch hebben internationaal en Europees recht nog steeds veel met elkaar te maken en zijn de verschillen juist interessant in hun onderlinge samenhang. In dit boek staan dan ook steeds twee vragen centraal: (1) welke algemene vragen spelen in zowel het internationaal als het Europees recht; en (2) in hoeverre verschillen de antwoorden die op deze vragen worden gegeven in het internationaal en Europees recht? Daarnaast wordt op vier belangrijke thema’s in de internationale en Europese samenwerking nader ingezoomd: vrede en veiligheid, milieu, mensenrechten en economische integratie. Dit boek biedt een inleiding in de belangrijkste uitgangspunten en leerstukken van het internationaal en Europees recht. Het is geschreven als eerste, maar gedegen, kennismaking met het vakgebied, zoals die met name voorgeschreven is in universitaire bacheloropleidingen en enkele HBO-opleidingen. Door de toegankelijke stijl is het boek ook te gebruiken in niet-juridische opleidingen. Het boek leent zich bij uitstek voor vakken waarin aspecten van internationaal en Europees recht gecombineerd worden. Wat het Europees recht betreft wordt uitgegaan van de bepalingen die gelden sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.