Intergrale beveiliging: een security management systeem in 7 stappen

Intergrale beveiliging: een security management systeem in 7 stappen


Auteur:Arjen N. Appelman

  • Nederlands
  • 162 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Komen tot een integrale beveiliging is de wens van veel organisaties. Binnen vakbladen gaan artikelen in op security as a service, informatiegericht beveiligen en meer preventie, los komen van de ad hoc aanpak. Toch blijkt dat dit in de praktijk moeizaam lukt. Vaak ontbreekt het aan middelen, maar ook aan gebrik aan committment en bewustzijn bij de hogere managementlagen binnen de organisatie. Tijd dus voor een nieuwe aanpak.Dit boek behandelt een werkwijze waarmee managers verantwoordelijk voor veiligheid op een informatiegerichte wijze beveiliging kunne professionaliseren. Door beveiliging als Plan Do Check Act cyclus te bezien en op te delen in 7 heledere meetbare stappen is een basis te leggen voor een procesmatige aanpak. Met behulp van kosten/batenanalyses wordt beveiliging van sluitpost tot een kritische succesfactor in het waarborgen van de bedrijfscontinuiteit.