Interculturele communicatie, conflicten en management (ICCM)

Auteur:D. Pinto

  • Nederlands
  • 358 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2004
  • Samenvatting

    Dit boek is ontstaan uit de samenvoeging van de eerder verschenen titels Interculturele communicatie en Interculturele conflicten. Kernthema?s hierbij zijn: 1. Is er een model, een theorie waarmee verschillen op alle niveaus verklaard kunnen worden? Verschillen dus op macro-, meso- en microniveau. 2. Is er een methode om deze verschillen, eveneens op alle niveaus, te overbruggen met behoud van ieders eigenheid? De hierbij behandelde theorie wordt methodisch uitgewerkt in veel casuistiek, die systematisch wordt voorzien van commentaar. Inhoud, DEEL I: Communicatie – nieuwe theorie en methode 1. Inleiding, 2. Effectieve communicatie, 3. Cultuur en cultuurverschillen, 4. Overbruggen van verschillen, 5. Toepassing van de drie-stappenmethode DSM, 6. Cases, DEEL II: Management en Conflicten, 7. Theorieen en benaderingen van conflicten, 8. Het ontstaan van (interculturele) conflicten, 9. Cases