Intercultureel coachen

Intercultureel coachen


Auteur:Philippe Rosinski

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • september 2013
  • Samenvatting

    Dit methodisch gefundeerde handboek gaat over het ontdekken, erkennen en ten volle benutten van culturele verschillen. In de systematische uitwerking van zijn ‘Cultural Orientations Framework’ biedt Philippe Rosinski de lezer volop praktische handvatten voor het vergroten van de interculturele gevoeligheid, de voorwaarde voor het beter functioneren van samenwerkende personen, teams en organisaties.Intercultureel coachen is een uiterst praktisch handboek voor de executive (business) coach, counselor, maatschappelijk werker en hen die daarvoor in opleiding zijn. Daarnaast is het handboek bijzonder goed bruikbaar in hogere beroeps- en academische opleidingen voor intercultureel management, communicatie, bedrijfsantropologie en organisatiesociologie en voor het doen van onderzoek naar de kracht van cultuurverschillen.Intercultureel coachen biedt een praktisch kader om de verschillen in werkelijkheden en wereldbeelden tussen de coach en de coachee zichtbaar te maken en deze ten volle te benutten. Rosinski daagt daarbij de coach uit om zich bewust te worden van zijn eigen wereldvisie en culturele orientaties. Dit uitgangspunt en wijze waarop Rosinski dit uitlegt, maakt voor mij het geschetste model tot een zeer waardevolle en vernieuwende benadering van intercultureel coachen.KITLYN TJIN A DJIE, Transcultureel ontwikkelaar en auteur van Managen van Diversiteit op de werkvloer en Beschermjassen, transculturele hulp aan families.Rosinski toont zich in dit boek zowel een zeer erudiet hoogleraar als een bezielde en resultaatgerichte man van de praktijk. Intercultureel coachen gaat niet alleen over verbindend en bezielend leven, werken en leidinggeven, maar neemt ook doordachte en kritische uitgangspunten mee ten aanzien van organisatievraagstukken, duurzaamheid en rechtvaardigheid op wereldniveau. Dat maakt Intercultureel coachen tot een onverwacht compleet handboek, nieuw in zijn soort. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke coach.ADRIAAN HOOGENDIJK, Auteur van het coachingsvakboek De Schoonheid van Coachen en opleider tot coach.Intercultureel coachen gebruiken we binnen onze opleiding voor de specialisatie in die richting.De tools, voorbeelden, methoden en inzichten zijn gebaseerd op de actuele dagelijkse praktijk en bieden diepgang. Dit maakt het boek zeer toegankelijk en tegelijkertijd onmisbaar voor iedere coach die regelmatig met mensen vanuit verschillende culturen werkt.PAUL VAN SCHAIK, Directeur en oprichter van de Academie voor Counselling en Coaching.Met Intercultureel coachen heeft Philippe een waardevolle bijdrage geleverd aan coaching en interculturalisme. Beide disciplines zijn in toenemende mate van belang. Dit boek is een must voor zowel de internationale manager als de consultant.FONS TROMPENAARS, Auteur van Riding the Waves of Culture (Ned. Vertaling: Over de grenzen van Cultuur Management).