Boekbeschrijvingen

Interactiewijzer EBOOK

Auteur:Rob Verstegen

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Met deze uitspraak wordt bedoeld dat het kind in problemen raakt met mensen uit zijn omgeving, en wel op zo’n manier, dat zijn gedrag bij anderen altijd weer juist die reacties uitlokt, die de moeilijkheden laten voortduren of zelfs verergeren.In deze analyse wordt problematisch gedrag van kinderen niet beschreven vanuit oorzakelijke verbanden, maar vanuit een wisselwerking waarbij de kans bestaat dat interactionele cirkels zichzelf instandhouden. Een dergelijke benadering biedt interessante aanknopingspunten voor diagnostische beschrijvingen en handelingsplannen.In de Interactiewijzer is deze aanpak zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt. Problematische vastgeroeste interactiepatronen worden doorbroken door specifieke sociale vaardigheden gericht te beinvloeden. Interactiewijzer geeft hiervoor een tweeledige aanpak:- er worden groepssituaties gecreeerd die bij het kind het vanzelfsprekend gebruik van ontbrekende sociale vaardigheden uitlokken- de professionele opvoeder krijgt aanwijzingen om zijn pedagogische stijl voor dat kind kritisch te beoordelen en, zonodig, bij te stellen.De adviezen zijn toegesneden op de dagelijkse praktijk in de groep.De auteurs zijn beiden psycholoog en hebben een ruime ervaring binnen de (semi-) residentiele hulpverlening en het speciaal onderwijs.

    Exit mobile version