Interactiewijzer

Interactiewijzer


Auteur:Rob Verstegen

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2012
  • Samenvatting

    Het werkt verhelderend opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. In deze analyse wordt problematisch gedrag van kinderen niet beschreven vanuit oorzakelijke verbanden, maar vanuit een wisselwerking waarbij de kans bestaat dat interactionele cirkels zichzelf instandhouden. Een dergelijke benadering biedt interessante aanknopingspunten voor diagnostische beschrijvingen en handelingsplannen.In de Interactiewijzer is deze aanpak zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt. Problematische vastgeroeste interactiepatronen worden doorbroken door specifieke sociale vaardigheden gericht te beinvloeden.