Intensieve Menshouderij

Intensieve Menshouderij


Auteur:Jaap Peters

  • Nederlands
  • 188 pagina’s
  • Scriptum
  • december 2004
  • Samenvatting

    Dit boek gaat over de wijze waarop wij organisaties inrichten; hoe produceren wij het organiseren? Organisaties worden ingericht volgens bepaalde principes. Daarbij is sprake van een systematisch wegnemen van vrijheidsgraden van de medewerkers op de werkvloer als standaard organisatiepatroon, al dan niet met behulp van ict, terwijl het topmanagement/het regime zich juist steeds meer vrijheidsgraden toe-eigent. Tevens belicht dit boek de gevolgen daarvan. Mensen worden niet ziek van werken, wel van de wijze waarop werk is georganiseerd.Om deze ‘intensieve? manier van leven en werken te beschrijven is een voor de hand liggende metafoor gekozen. Een metafoor die de relatie legt tussen de inrichting van de intensieve landbouw en ‘intensieve? organisaties. De parallellen zijn frappant. De landbouw is inmiddels bezig met een ingrijpend transformatieproces. De Intensieve Menshouderijen uit aex-land zijn echter nog niet zover. Ze nemen als virtuele machines de macht over van mens en staat, en we staan er machteloos bij te kijken.We voelen op onze klompen aan dat het ergens niet klopt. Maar waar gaat het nu precies mis?Er gloort echter hoop. Het laatste hoofdstuk beschrijft verschillende stadia van duurzaamheid en er wordt ingegaan op de droom van het organisch organiseren. Jaap Peters is als partner verbonden aan Overmars Organisatie Adviseurs. Hij helpt mensen elkaar betekenis geven in organisaties waarbij systemen, procedures en regels weer teruggebracht worden tot handige hulpmiddelen.Judith Pouw is van beroep jobhopper en bij uitstek ervaringsdeskundige.