Intensief casemanagement & complexe meervoudige problemen

Intensief casemanagement & complexe meervoudige problemen


Auteur:S. Hoogendam

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Coutinho
  • mei 2002
  • Samenvatting

    Intensief casemanagement is een methode voor hulpverlening aan clienten met complexe meervoudige problemen. Dit zijn clienten die – vaak chronisch – leven met een aantal materiele en immateriele problemen die elkaar onderling beinvloeden. Zowel de hulpverleners als de clienten zelf zijn het overzicht over het geheel van de problematiek kwijt.Kenmerkend voor de aanpak van intensief casemanagement is het sterker maken van de clienten, opdat zij zelf keuzes kunnen maken inzake hulpdoelen en hulpwensen. Het effect hiervan is dat zij greep krijgen op hun eigen situatie en gemotiveerd raken deze te verbeteren. De client wordt in dit proces gesteund door de casemanager; die zijn belangenbehartiger is.Dit boek biedt een praktijkmodel. Aansluitend bij de theorie over casemanagement van Van Riet & Wouters geven de auteurs concreet aan hoe de casemanager zijn functie uitvoert. De drie fases van het hulpverleningstraject, aanmelding, assessment en coordinatie en afstemming, worden beschreven aan de hand van uitgebreide casuistiek. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheden die automatisering biedt: de auteurs zetten uiteen hoe een specifiek softwareprogramma, zoals IVIT, extra methodische ondersteuning kan bieden, zowel aan de casemanager als aan de client.Steef Hoogendam heeft als maatschappelijk werker twintig jaar ervaring in vrijwel alle sectoren van jeugdhulpverlening. Sinds 1994 werkt hij uitsluitend met multi-probleem clienten en sinds 2000 is hij voor deze doelgroep werkzaam als projectleider en casemanager bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening ?s-Hertogenbosch. Elly Vreenegoor is verpleegkundige en sociologe en is directeur van Casemanagement-advies.