Intelligentie

Auteur:W. Resing

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • Nieuwezijds B.V.
  • september 2007
  • Samenvatting

    Of je het nu hebt of niet: intelligentie boeit en blijft onderwerp van grote controverses. Iedereen heeft over een alledaags begrip als intelligentie wel een eigen opvatting. De psychologie heeft als taak in deze wirwar van ideeen duidelijkheid te scheppen.Wat is intelligentie? Valt het te meten? Valt het te leren? Worden we steeds slimmer of dommer? Hoe dacht men vroeger over intelligentie en hoe denkt men er nu over? Welke theorieen zijn er zoal over intelligentie? In dit boek worden de belangrijkste bevindingen besproken.Deze geactualiseerde editie gaat uitgebreider in op de verschillende IQ-scores en intelligentieniveaus (van hoogbegaafdheid tot mentale beperking), het testen van het leervermogen en testen met het oog op beroepsmogelijkheden, schoolkeuze, opleiding of behandelopties. Bovendien komen nieuwe intelligentiemodellen aan bod, zoals Sternbergs triarchische theorie van succesvolle intelligentie en de theorie van leerpotentieel.Wilma Resing is hoogleraar Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan het Departement Psychologie van de Universiteit Leiden. Pieter Drenth is emeritus hoogleraar Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.