Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie


Auteur:F. Verheij

  • Nederlands
  • 692 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2011
  • Samenvatting

    De praktijk van de kinder- en jeugdpsychotherapie is al enkele decennia overwegend integratief. Tot de verschijning van de eerste druk van Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie, in 2005, kende het Nederlands taalgebied slechts boeken waarin het vakgebied werd behandeld vanuit een referentiekader: psychoanalytisch, clientgericht of gedragstherapeutisch, of verbreed: gericht op het systeem. De belangrijkste motivatie destijds om het boek te schrijven was dan ook de daaruit voortvloeiende veelheid aan vragen afkomstig uit het opleidingsveld.De schrijvers – allen als psycholoog-psychotherapeut of psychiaterpsychotherapeut werkzaam binnen de jeugd-GGz – zijn van mening dat de psychotherapie van de 21e eeuw zich zal vernieuwen, met name onder invloed van voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek. In deze 3e herziene druk wordt met oog voor deze ontwikkeling ingegaan op de praktijk van alledag, waarbij het erom gaat alle gewenste aandacht te schenken aan kind, jeugdige, gezin en bredere context, en hoop te induceren op weg naar verandering. Het boek is opgezet als leerboek en biedt ruimschoots de gelegenheid om de weg te vinden naar oorspronkelijke publicaties.Uit de recensie bij de 1e druk verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie 48 (2006) 7:”Een weldoordacht boek over een boeiende fase in de ontwikkeling van het vak (kinder- en jeugd)psychotherapie. Verplichte literatuur voor alle kinder- en jeugdpsychotherapeuten in opleiding, een sterke aanrader voor geinteresseerden.”