Integraal Personeelsmanagement

Integraal Personeelsmanagement


Auteur:J.L. Noomen

  • Nederlands
  • 464 pagina’s
  • Nelissen
  • 7
  • juli 2003
  • Samenvatting

    Steeds meer blijken personele problemen pas goed oplosbaar als ze bezienworden in hun samenhang met de organisatiecontext. Personeelsmanagementvraagt daarom een nieuwe, integrale benadering die verband legt tussen hetuitvoerend personeelswerk, het sociaal beleid en de organisatiecontext. Ditreeds klassiek geworden boek maakt dat verband duidelijk en leert de lezerhet in de praktijk toe te passen. In deze herziene uitgave is de toepassingvan het integrale model in de organisatiepraktijk nog genuanceerder en tot in detail uitgewerkt. De vier delen waaruit dit boek is opgebouwd zijn voldoendeafgerond om eventueel apart gebruikt te worden.