Integraal management EBOOK

Integraal management


Auteur:Hans Buurma

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • februari 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    De geheel vernieuwde derde druk van Integraal management, inspirerend leiderschap in de publieke sector is aangepast aan de eisen van deze tijd (2007). Er is veel aandacht voor allerlei succesfactoren die in de praktijk belangrijk zijn, zoals: • stijlen van leiderschap die mensen inspireren tot prestaties;• delegeren (mandateren) om alle medewerkers bij resultaatgerichtheid te betrekken;• Human Resources Management volgens de huidige opvattingen;• output laten bijdragen tot maatschappelijke effecten;• marketing van overheidsbeleid om de doelgroepen te bereiken;• management van informatie, een typisch overheidsproduct;• planning en control effectiever en minder bureaucratisch maken. DoelgroepDe uitgave is vooral bestemd voor organisaties die integraal management voor het eerst invoeren en willen profiteren van de ervaringen van anderen in de publieke sector, organisaties die hun bestaande integraal management willen verbeteren, studenten die in de publieke sector willen werken, mensen die zich voorbereiden op een leidinggevende functie in de publieke sector en leidinggevenden die hun managementkennis willen opfrissen of uitbreiden.