Institutionele economie

Institutionele economie


Auteur:C.A. Hazeu

  • Nederlands
  • 153 pagina’s
  • Coutinho
  • mei 2007
  • Samenvatting

    In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om zo tot de beste beslissing te komen. Zo eenvoudig is het meestal niet, want economisch handelen wordt ook beinvloed door allerlei instituties, organisaties, vaste gewoontes en gedragscodes. Bovendien is er vaak sprake van onvolledige informatie en gedragen de economische actoren zich niet altijd rationeel. Juist al dit soort verschijnselen is het terrein van de institutionele economie, die een waardevolle aanvulling is op de neoklassieke economische theorie.De transactiekostentheorie, principaal-agentbenadering en de eigendomsrechtentheorie komen in dit boek uitgebreid aan bod. De auteur past deze theorieen toe op vraagstukken van organisatie en besturing in de publieke sector. Hij slaat daarmee een brug vanuit de economie naar het terrein van (toekomstig) bestuurskundigen, politicologen, sociologen en juristen.Dr. Cock A. Hazeu is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot voor kort was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoordinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), en tevens universitair hoofddocent bij de opleidingen bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.