Institutie Set

Institutie Set


Auteur:j. Calvijn

  • Nederlands
  • Meinema
  • februari 1994
  • Samenvatting

    De Institutie van Johannes Calvijn werd in zijn uiteindelijke vorm gepubliceerd in 1559. Vele jaren van bijschaven aan eerdere edities waren daar aan voorafgegaan. In zijn definitieve gedaante is de Institutie of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst een toonbeeld van theologisch meesterschap.Calvijn wilde de jonge reformatorische gemeenschap van toen een boek in handen geven, dat richting gaf in het denken over God, mens en wereld. Het doel en het belang van de Institutie zijn in eerste aanleg catechetisch van aard.De invloed van dit grootse en monumentale werk was diepgaand en bleef niet beperkt tot de onstaansperiode. Door de eeuwen heen bleef de Institutie gelden als een richtinggevensde en gezaghebbende samenvatting van fundamentele reformatorische inzichten. Vele generaties van gelovigen hebben de Institutie gebruikt om hun inzicht in het christelijk geloof te verbreden en te verdiepen. Deze functie heeft de Institutie behouden tot heden.De vertaling in het Nederlands door prof.dr. A. Sizoo verscheen in 1931 en verwierf zich sindsdien een groot gezag. Voor de Calvijnstudie in Nederland, zowel in de theologie als in de sfeer van de toerusting van individuele gelovigen, is de Nederlandstalige Institutie van blijvende waarde.