Inrichten en optimaliseren van organisaties

Inrichten en optimaliseren van organisaties


Auteur:P. Noordam

  • Nederlands
  • 472 pagina’s
  • Academic Service
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Organisaties leveren diensten of producten en proberen daarmee te voldoen aan de wensen en eisen van hun afnemers. Zolang organisaties daarin slagen, is er een markt en hebben ze bestaansrecht. Maar organisaties opereren in een omgeving die continu verandert. Wensen en voorkeuren van klanten veranderen, er ontstaan voortdurend nieuwe technologische mogelijkheden en er zijn altijd wel concurrenten die efficienter — en dus goedkoper — kunnen produceren. Organisaties moeten zich continu optimaliseren, willen ze blijven voortbestaan. Daarnaast hebben organisaties (of de mensen daarin) nieuwe ideeen of zien nieuwe mogelijkheden, en ook het realiseren van nieuwe ideeen vraagt aanpassing of optimalisering van de organisatie. Inrichten en optimaliseren van organisaties gaat in op de methodes die er zijn voor de inrichting van de organisatie en de beschrijving van deze inrichtingselementen. Klassieke vastleggingen van de administratieve organisatie, maar ook de vastlegging van ICT en de managementinformatie worden behandeld. In het tweede deel van dit boek wordt organisatieoptimalisatie behandeld. Stapsgewijs is beschreven hoe de organisatie (projectmatig) wordt geoptimaliseerd. Het boek beschrijft de organisatie-inrichting en -processen (het hart van de organisatie) op een heel brede manier. Het boek is zo volledig samengesteld dat een goede beschrijving, analyse en herontwerp van de organisatie-inrichting mogelijk is. Voor dit doel zijn diverse theorieen en modellen omgevormd tot bruikbare instrumenten, die direct praktisch toepasbaar zijn.