Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs

Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs


Auteur:Anneke de Jong

  • Nederlands
  • 424 pagina’s
  • Reed Business
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Patienten en hun naasten hebben recht op kwaliteit van zorg. Gezondheidswerkers hebben deplicht hun patienten de best mogelijke praktijk aan te bieden. En een belangrijk onderdeel van debest mogelijke praktijk is evidence-based werken. In Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor hetgezondheidszorgonderwijs vinden studenten, docenten en andere geinteresseerden de informatiedie hen kan helpen onderzoeksresultaten te begrijpen en om te zetten in de praktijk!Tegenwoordig wordt er steeds meer praktijkonderzoek gedaan, waardoor menige gezondheidswerkerzelf betrokken raakt bij onderzoek: als respondent of informant, als facilitator of alsco-researcher. Daarom is er ook aandacht besteed aan de ethische en de juridische aspecten hierbijen aan de vraag waar je op moet letten voor je besluit zelf wel of niet mee te werken aan onderzoekof daar patienten over wilt adviseren.Voor studenten in bachelorprogramma’s in het studiegebied gezondheidszorg is dit boek eenideaal hulpmiddel bij het uitvoeren van studieopdrachten die onderzoeksvaardigheden vragen.Voor beginnende onderzoekers in masterprogramma’s is het een handig naslagwerk om een keuzete maken voor een passende onderzoeksmethode: een groot aantal onderzoeksmethoden wordt inhet kort gepresenteerd.Docenten van roc’s en hogescholen kunnen het boek gebruiken bij de opzet van lessen waarbinnenhet lezen en interpreteren van vakliteratuur en het evidence-based werken aan de orde komen.Voor andere geinteresseerden is dit boek een handig naslagwerk bij het in de praktijk beoordelenvan nieuwe interventies op hun waarde en hoe zij geimplementeerd dienen te worden.Kortom: een onmisbaar boek voor in elke werk- en studieomgeving!Elsevier Inleiding WOgo (2).indd 1 27-08-2008 09:49:109 789035 234345De kracht van dit boek is dat in begrijpelijke taal wordt uitgelegd waar het om draait bij hetdoen van onderzoek en het toepassen ervan. De auteurs gaan niet alleen in op de te gebruikenmethoden en technieken, maar ook op vragen rondom het implementeren van onderzoek inde praktijk van alledag, en de zelf te ontwikkelen eenvoudige meetinstrumenten om zorg teevalueren. De zin van onderzoek doen is uiteindelijk toch dat de patient er beter van wordt!Maak ook gebruik van de toevoegingen in de onlineleeromgeving StudieCloud. Kijk hiervoor opwww.studiecloud.nl.