Inleiding Tot De Warmtetechniek

Auteur:J.J. Feijen

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de drie mogelijkheden van warmtetransport, te weten geleiding, convectie en straling. In deze uitgave wordt zowel aandacht besteed aan een mathematische en theoretische afleiding van de warmteoverdracht, als ook de toepassingen van de warmteoverdracht aan de hand van empirische formules. De theorie wordt zodanig behandeld dat het benodigde inzicht kan worden verkregen. Daarnaast zijn bruikbare theoretische en empirische formules opgenomen en geven meerdere realistisch gekozen voorbeelden aan hoe met de behandelde theorie en formules warmtetechnische problemen kunnen worden opgelost. In elk hoofdstuk is een aantal opgaven opgenomen. Daarnaast omvat een aantal gemengde opgaven grotere en meer complexe problemen.