Inleiding Tot De Toegepaste Statistiek

Inleiding Tot De Toegepaste Statistiek


Auteur:J.H. Blankespoor

  • Nederlands
  • 335 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Inleiding tot de toegepaste statistiekDruk 6Dit complete boek biedt een overzicht van alle basisbeginselen van de beschrijvende en toegepaste statistiek. Het accent ligt duidelijk op praktijktoepassingen met aandacht voor statistische toepassingen in de kwaliteitskunde en de procesbeheersing, die vooral in de bedrijfskundige en technische sector een rol spelen.* Motiverende opgaven* Voorbeelden van Excel toepassingen* Oefenmateriaal beschikbaar voor student!* Herzien september 2010!Actueel en toegankelijkVoorkennis van statistiek is niet noodzakelijk. Er wordt wel gerefereerd aan enige wiskundekennis op havo niveau. Omdat de meeste studenten over Excel zullen beschikken wordt daarop ingespeeld bij het toepassen van statistische technieken.