Inleiding tot de gedragstherapie

Inleiding tot de gedragstherapie


Auteur:Dirk Hermans

  • Nederlands
  • 271 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • december 2006
  • Samenvatting

    De eerste druk van Inleiding tot de gedragstherapie verscheen in 1971. In ruim drie decennia heeft dit boek zich ontwikkeld tot het standaardwerk op het gebied van de achtergronden en praktijk van de gedragstherapie. Het stond dan ook in 1992 niet voor niets in de top-tien van de Nederlandse psychologieliteratuur.Deze zesde druk is zeer grondig herzien en kan beschouwd worden als back to basics. Het gedragstherapeutisch proces bijvoorbeeld – en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan – wordt hier niet behandeld als sluitstuk van het boek, maar als uitgangspunt. Daarnaast heeft de holistische theorie in combinatie met de functieanalyse een prominentere plaats gekregen dan voorheen. Werd in de vorige druk nog uitgebreid stilgestaan bij de – schijnbare – tegenstelling behaviorisme-cognitivisme, nu komt die nog maar zijdelings aan de orde. Ongewijzigd is het uitgangspunt dat gedragstherapie primair een methode is en een bepaalde manier van denken, en dat ze niet verankerd moet zijn in onveranderlijke theorieen.Inleiding tot de gedragstherapie is geschreven voor een brede groep van gedragstherapeuten. Voor hen die nog de opleiding volgen vanwege de inzichtelijkheid in de oorsprong en de grondslagen van de gedragstherapie. Voor meer ervaren therapeuten vanwege de aandacht voor recente ontwikkelingen in theorie en praktijk. Daarnaast is het boek zeer geschikt als naslagwerk voor beoefenaars van andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg.