Inleiding privaatrecht

Inleiding privaatrecht


Redactie:A.M.J. van Buchem-Spapens

  • Nederlands
  • 659 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op de juridische problemen waarmee zij straks in de praktijk geconfronteerd worden. Uitgangspunt bij de behandeling van de theorie is dan ook steeds het belang voor de praktijk, zoals het verzekeringsrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. In deze tiende druk zijn nieuwe regelgeving en jurisprudentie verwerkt en er wordt aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden en schema’s. Studenten toetsen hun kennis aan de hand van vragen en een casus aan het eind van ieder hoofdstuk. De antwoorden kunnen zij terugvinden in het hoofdstuk zelf, de oplossingen van de casusposities staan achter in het boek.