Inleiding Privaatrecht

Inleiding Privaatrecht


Redactie:A.M.J. van Buchem-Spapens

  • Nederlands
  • 663 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2011
  • Samenvatting

    In deze nieuwe elfde editie van Inleiding Privaatrecht zijn nieuwe regelgeving en jurisprudentie verwerkt, die vooral in het personen- en familierecht tot belangrijke wijzigingen heeft geleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden en schema’s. Je toetst je kennis aan de hand van vragen en een casus aan het eind van ieder hoofdstuk. De antwoorden kun je terugvinden in het hoofdstuk zelf, de oplossingen van de casusposities staan achter in het boek.Inleiding Privaatrecht behandelt op een samenhangende en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt je voor op de juridische problemen waarmee zij straks in de praktijk geconfronteerd worden. Uitgangspunt voor de theorie is dan ook steeds het belang voor de praktijk, zoals het verzekeringsrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht.