Inleiding organisatieprocessen

Inleiding organisatieprocessen


Auteur:Marco Oteman

  • Nederlands
  • 92 pagina’s
  • IJzer
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Dit boek gaat dieper in op systemen en processen in organisaties zoals beschreven in Inleiding organisatiekunde van Loek ten Berge en Marco Oteman. Door aan de slag te gaan met theorie en oefeningen komen studenten en andere geinteresseerden tot een beter begrip en makkelijker toepassing van systemen en processen in een organisatie. Organisatieprocessen en -systemen worden in HBO-curricula onderschat in vergelijking met de grote belangstelling in het bedrijfsleven. Dit boek biedt een praktische verdieping om in deze behoefte te voorzien. Met name economische studierichtingen op HBO- en WO-niveau in de propedeusefase kunnen dit boek gebruiken. Ook als kennismaking met processen en systemen bij studierichtingen die een minder economische of bedrijfskundige focus kennen, kan dit boek een rol spelen.Drs. Paul Postmes is werkzaam als hogeschool docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij verzorgt lessen bedrijfskunde, inkoopmanagement en onderzoek. Daarnaast is hij praktijkcoordinator voor de opleiding Logistiek en Economie.Drs. Marco Oteman is onderzoeker/hogeschool docent aan de Hogeschool Utrecht en zelfstandig adviseur. Hij doceert en is adviseur op het gebied van bedrijfskunde, ethiek en duurzaamheid.Drs. Thies van der Linde is werkzaam als hogeschool docent aan de Hogeschool Utrecht. Hij verzorgt lessen op het gebied van bedrijfskunde, innovatie- en risicomanagement. Tevens is hij praktijkcoordinator voor de opleiding Business Management.