Inleiding organisatiekunde

Inleiding organisatiekunde


Auteur:Loek ten Berge

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. Na een inleidend hoofdstuk, waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt geplaatst, staat in de verdere hoofdstukken steeds een van de S-begrippen uit het 7S-model centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. De verbanden tussen de verschillende begrippen worden in de slotparagraaf van elk hoofdstuk expliciet gemaakt. In het afsluitende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen binnen de organisatiekunde.Inleiding organisatiekunde is geschreven voor hbo-studenten. In elk hoofdstuk worden leerdoelen geformuleerd en komen actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal aan bod. De auteurs behandelen de onderwerpen in samenhang met andere domeinen binnen de bedrijfskunde en de economie, en creeren zo een breed en geintegreerd beeld van de organisatiekunde. Mr. L.J.A.M. ten Berge en drs. M.P. Oteman zijn beiden als docent verbonden aan de faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht. J.P. van Kooten is parttime verbonden aan het NCOI en directeur van Doeltreffend Advies en Training.