Inleiding Landmeetkunde / druk Heruitgave EBOOK

Inleiding Landmeetkunde / druk Heruitgave


Auteur:J.E. Alberda

  • Nederlands
  • 484 pagina’s
  • VSSD
  • oktober 2009
  • Adobe pdf met kopieerbeveiliging (DRM)
  • Samenvatting

    Inleiding Landmeetkunde is bedoeld voor studenten van universiteit en hogeschool. Van de vlakke landmeetkunde worden grondbegrippen, berekenings- en meet methoden, maar ook instrumentele onderwerpen behandeld. Belangrijke hoofdstukken zijn gewijd aan de fotogrammetrie, de kartografie, hydrografische metingen, maatvoering van bouwprojecten en plaats bepaling met radiosatelieten. Voorts wordt aan dacht besteed aan de kadastrale registratie en de landinrichting.