Inleiding in zorgverbreding en orthodidactiek

Auteur:Cor den Dulk

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2005
  • Samenvatting

    Dit boek is een herziening van de veertiende druk van ‘Inleiding in de orthodidactiek, zorgverbreding en remedial teaching’. De inhoud is geheel geactualiseerd. Door bundeling van krachten en specialismen is een boek tot stand gekomen dat de stand van zaken van het zorgverbredend primair onderwijs op een overzichtelijke en toegankelijke wijze weergeeft voor pabo-studenten, cursisten van de opleiding speciale onderwijszorg, remedial teachers, interne begeleiders en leraren primair onderwijs. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkings- en verdiepingsmogelijkheden plus een overzicht en korte beschrijving van relevante websites. Veel concrete voorbeelden, casusgevallen, tabellen, schema’s en cartoons maken het boek tot een gemakkelijk toegankelijk studieboek op het gebied van zorgverbreding, orthodidactiek, remedial teaching en interne begeleiding.