Boekbeschrijvingen

Inleiding in het Nederlandse recht

Inleiding in het Nederlandse recht


Auteur:J.W.P. Verheugt

  • Nederlands
  • 571 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Inleiding in het Nederlandse recht is sinds vele jaren een toonaangevend studieboek, dat met name op universiteiten en in het hoger beroepsonderwijs op grote schaal wordt voorgeschreven. In het boek nemen rechtsvorming en rechtshandhaving een centrale plaats in. De eerste vijf hoofdstukken vormen een inleiding in het systeem van het Nederlandse recht en in de hoofdstukken 6 tot en met 14 worden de belangrijkste rechtsgebieden besproken zoals het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het straf(proces)recht. Het boek sluit af met een hoofdstuk over internationaal recht. Door de systematische opzet, het heldere taalgebruik en de vele kleurrijke voorbeelden is dit boek bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Het gebruik van margekopjes en een groot aantal schema’s dragen bij aan een goede toegankelijkheid van de tekst. Ook de samenvattingen aan het eind van elk hoofdstuk bieden de student een gewaardeerd hulpmiddel bij zijn studie van het Nederlandse recht. Van het boek verschijnt elke twee jaar een nieuwe, bijgewerkte druk. Kijk op de website www.inleidinginhetnederlandserecht.nl voor repeteervragen, kernbegrippen, en multiplechoicevragen. Ook kunt u integraal het boek doorzoeken. De code voor deze website is alleen beschikbaar bij bestelling van het boek via Boom uitgevers.

    Exit mobile version