Inleiding In De Godsdienstpedagogiek

Inleiding In De Godsdienstpedagogiek


Auteur:A.K. Ploeger

  • Nederlands
  • 372 pagina’s
  • Kok
  • november 1993
  • Samenvatting

    Koe kan in onze verbrokkelde cultuur nog een levensbeschouwelijke traditie worden aangereikt aan jongeren of opnieuw beleefd worden door volwassen? Deze vraag loopt als een rode draad door A.K. Ploegers Inleiding in de godsdienstpedagogiek. Het is de vraag naar een humaan spirituele godsdienstpedagogiek. Alle facetten van het vak worden in deze Inleiding belicht. De auteur gaat na wat (theoretische) pedagogiek en godsdienst of levensbeschouwing kan worden gelegd. De tweede helft van het boek gewijd aan de eigenlijke godsdienstpedagogiek, gaat vooral in op de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling op school en het godsdienstig opvoeden en leren in parochie en gemeente.Deze inleiding is geschreven voor ieder die zich bezighoudt met het godsdienstige c.q. levensbeschouwelijke opvoeden en leren: voor hen die in de praktijk staan (leraren, pastoren) en voor studenten aan het hoger en universitair onderwijs.