Inleiding In De Gezinsbehandeling

Inleiding In De Gezinsbehandeling


Auteur:John B. Burnham

  • Nederlands
  • 237 pagina’s
  • Hb Uitgevers
  • december 1994
  • Samenvatting

    Er bestaat een toenemende belangstelling voor de invloed van de groep op het individu. Ook in de hulpverlening vindt een verschuiving plaats van de zorg voor het individu naar de begeleiding van het systeem waarvan het individu deel uitmaakt. Geschreven vanuit de ervaring van de auteur en zijn collega”s in een kliniek voor gezinsbehandeling, wordt aandacht geschonken aan de theorie, de praktijk en de context van de werker. Daarbij wordt ook gewezen op andere milieus waarmee het gezin contact heeft, zoals werkkring, school en instellingen, vanuit de gedachte dat het totale netwerk van relaties bepalend is voor de individuele ontwikkeling.In de in dit boek opgenomen bijlagen is een aantal praktische oefeningen uitgewerkt, waarbij de intake-fase uitgebreid aandacht krijgt. Verder zijn er enkele didactische oefeningen verwerkt, evenals – zij het summier – informatie over stiefgezinnen en video-hometraining.