Inleiding In De Farmacotherapie

Inleiding In De Farmacotherapie


Auteur:H. Elling

  • Nederlands
  • 161 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Inleiding in de farmacotherapieInleiding in de farmacotherapie is bedoeld om leerling-apothekersassistenten de basisbegrippen uit de farmacotherapie bij te brengen. Het werk van apothekersassistenten bestaat namelijk uit het verwerken van receptgegevens in het apotheeksysteem en het afleveren van geneesmiddelen. Daarbij hebben ze te maken met zowel mensen als medicijnen. Apothekersassistenten moeten daarom kennis hebben van de medisch-farmaceutische terminologie, maar ze moeten die kennis ook kunnen vertalen in begrijpelijk Nederlands om de informatie aan pati en te geven. Deze voorlichtende taak vormt de basis voor een goed geneesmiddelengebruik.Dit boek behandelt de algemene principes van geneesmiddelengebruik, evenals de wis-selwerking tussen geneesmiddelen onderling en tussen de geneesmiddelen en de pati . Hoe komt het geneesmiddel op de plaats van werking? Hoe dien je een bepaald genees-middel toe? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende toedieningswegen? Hoe bepaal je de juiste dosering? Welke bijwerkingen kunnen er ontstaan? Verder komen in dit boek begrippen aan de orde die nodig zijn om het gebruik, het nut en de noodzaak van geneesmiddelengebruik aan de pati uit te kunnen leggen. Het taalgebruik is daarom bewust eenvoudig en begrijpelijk gehouden.kersassistent. Daarnaast vervult het boek een nuttige rol als naslagwerk in de praktijk.Rikie Elling heeft 13 jaar gewerkt als apotheker-docent en co rdinator. Momenteel is zij werkzaam als apotheker. Ze is nauw betrokken bij de bij- en nascholing van apothekersas-sistenten in het departement Groot Twente van de KNMP.Han van Hagen is ruim 25 jaar werkzaam geweest als apotheker-docent. Daarnaast was hij apotheker in Haaksbergen en is hij nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen en contacten met zorgverzekeraars.