Inleiding in de conversatieanalyse

Inleiding in de conversatieanalyse


Auteur:H. Mazeland

  • Nederlands
  • 290 pagina’s
  • Coutinho
  • maart 2003
  • Samenvatting

    Het maatschappelijke leven komt voor een, belangrijk doel tot stand door middel van gesprekken. De conversatie analyse onderzoekt de methoden waarmee gespreksdeelnemers hun interactie organiseren en begrijpelijk maken. Door stapsgewijs verschillende niveaus van gespreksorganisatie te bespreken, biedt de auteur analytisch inzicht in de methoden die gespreksdeelnemers gebruiken. De nadruk ligt daarbij in eerste instantie, op alledaags taalgebruik in informele gesprekken. Maar ook de verschillen met gespreksvoering in professionele situaties en een karakterisering van de methodologie komen aan bod. Deze inleiding geeft een samenhangend overzicht van de theorievorming in de conversatieanalyse. Door de theorie steeds te illustreren met concrete Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk slaagt de auteur erin een moeilijk onderwerp helder voor het voetlicht te brengen. Inleiding in de conversatieanalyse is geschikt voor universitaire studies op het gebied van taal, communicatie, informatie en voorlichting, sociale wetenschappen en bedrijfskunde. Als handboek is het ook geschikt als overzichts- en naslagwerk voor docenten, en onderzoekers.