Inleiding In De Bouwhistorie

Inleiding In De Bouwhistorie


Auteur:R. Stenvert

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Matrijs
  • december 2007
  • Samenvatting

    Veel Nederlandse gebouwen hebben aanzienlijke ouderdom. Het ontrafelen van de bouwgeschiedenis behoort tot het terrein van de bouwhistorie en vormt de fundering van de monumentenzorg.In INLEIDING in de BOUWHISTORIE geven ervaren bouwhistorici voor het eerst een systematisch overzicht van het werkterrein van de bouwhistoricus.Inleiding in de Bouwhistorie biedt een dwarsdoorsnede van het brede werkterrein van de bouwhistoricus en is een onmisbaar standaardwerk voor zowel studenten bouw- en architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies, als monumentenzorgers en allen die de cultuurhistorie een warm hart toedragen.