Inleiding handelsrecht

Auteur:Ph.H.J.G. van Huizen

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Kluwer
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    In deze inleiding tot het handelsrecht wordt het handelsrecht in strikte zin besproken: internationale koop, betalingsverkeer, order- en toonderpapieren, documentair accreditief en bankgarantie, verzekeringsrecht alsmede het mededingingsrecht.