Inleiding groepsdynamica

Inleiding groepsdynamica


Auteur:Gert Alblas

  • Nederlands
  • 247 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2010
  • Samenvatting

    Inleiding Groepsdynamica is bedoeld voor mensen die in en met groepen werken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, worden de basisprocessen beschreven die duidelijk maken hoe mensen in groepen functioneren en elkaar beinvloeden. Ook wordt aangegeven welke psychologische processen daarbij een rol spelen. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Verschillende instrumenten worden aangereikt om het eigen gedrag en het gedrag van anderen in groepen en teams te beschrijven en de tekorten in het functioneren van groepen op te sporen. Ook worden methoden beschreven die gebruikt kunnen worden om het eigen gedrag in groepen en het functioneren van groepen te verbeteren.